Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Antalya Akvaryum İşletmeciliği İnşaat Ticaret Limited Şirketi İletişim Formu Hakkında tarafından hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki kampanya katılım formu aracılığıyla paylaştığınız ad, soyad, gsm no, okul adı, ilçe/il, e-mail, kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması (sms ile bilgilendirme), ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve katılımda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Sms ile bilgi almak istemeyen katılımcılar için her bir sms de red imkanı sunulmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “açık rızanın alınması“, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Dumlupınar Bulvarı Arapsuyu Mahallesi No: 502 Konyaaltı, Antalya adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@antalyaaquarium.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Forma dönmek için tıklayınız